Darmowa dostawa od 150 zł!

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU

 

ARGAN HOUSE CONCEPT STORE

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy dostępnego pod adresem: www.arganhouse.pl, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie internetowym, warunkach i zasadach składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego oraz o prawach Konsumenta. 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.arganhouse.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę cywilną Argan House Wojciech Chochołowicz, Kinga Olejarczyk-Malicka s.c., posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Frycza Modrzewskiego 8/86 31-216 Kraków, NIP: 9452238940, REGON: 387232727.

 

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: ul. Frycza Modrzewskiego 8/86 31-216 Kraków

adres poczty elektronicznej: wojtekchocholowicz@gmail.com

telefon: 608 347 412

 

1.2. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego ARGAN HOUSE CONCEPT STORE. Załącznikami do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Przed dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.

1.3. Równocześnie z akceptacją Regulaminu Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert.

1.4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej www.arganhouse.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
 • Sprzedawca Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.arganhouse.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę cywilną Argan House Wojciech Chochołowicz, Kinga Olejarczyk-Malicka s.c., posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Frycza Modrzewskiego 8/86 31-216 Kraków, NIP: 9452238940, REGON: 387232727.,
 • Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 • Produkt – rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie, 
 • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem Produktów lub, formą płatności oraz dostawy Produktów;
 • Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Konto Klienta – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy;
 • Cena – cena jednostkowa Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy Produktu;
 • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Produktu, które pokrywa Klient;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

1.5. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Produktów zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Produkcie i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

1.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej; 

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Rozdział 2. Składanie Zamówień

2.1. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia za pomocą usługi Konta Klienta albo jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta).

2.2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się. Zaletami tej usługi są m.in. możliwość przeglądania historii złożonych zamówień, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

2.3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji (krok 1) kliknięciu pola „Załóż konto” (krok 2) oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (krok 3). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2.5. Zakupów w sklepie  internetowym można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
- dodanie do koszyka Produktu i wskazanie ich ilości;
- wybór miejsca wysłania Produktu i podanie danych do dokonania wysyłki;

- wybór rodzaju dostawy;
- wybór rodzaju płatności;
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam".

2.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

Rozdział 3. Realizacja zamówienia

3.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.

 1. Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

 

Rozdział 4. Cena i koszty dostawy

4.1. Wszystkie podane w Sklepie ceny zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy danym Produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.

4.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.  

4.3. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

 • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych i-moje (dostępna jest wówczas opcja e-przelewu, zapłaty kartą debetową lub kartą kredytową),
 • za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych Twisto (dostępna jest wówczas opcja e-przelewu po 21 dniach od dokonania zakupu),
 • tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku ING Bank Śląski nr: 89 1050 1054 1000 0092 8058 9350.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności z góry, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

4.5. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Akceptacja ta może być wycofana.

 

Rozdział 5. Dostawa

5.1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu. 

5.2. Jeżeli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy Towaru wynosi 7 dni roboczych.

5.3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

5.4. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej lub wysyłki do Paczkomatu.

5.5. Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia.  Koszty wysyłki mogą być różne w wypadku produktów o dużych rozmiarach, ciężkich lub wymagających szczególnego sposobu zapakowania.

5.6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu Klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

 

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.

6.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. Każdy wniosek klienta o odstąpienie od umowy rozpatrywany jest indywidualnie. Należy pamiętać, że większość kosmetyków to produkty łatwo psujące się a ich otwarcie może prowadzić do utraty terminu przydatności do użycia oraz stwarza możliwość zainfekowania. Mając na uwadze powyższe otwarcie kosmetyku np. poprzez zerwanie plomb może wykraczać poza zwykły zarząd. Koszt odesłania Towarów do Sklepu ponosi Klient. 

6.6. Zwrot należy wysłać na adres:

Argan House Concept Store

CH Serenada

Al. Bora Komorowskiego 41

31-876 Kraków

6.7. Klient powinien dołączyć oryginalny dowód zakupu lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot środków.

6.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.9. W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia czego wynikiem jest fakt, że warunki promocji “Darmowa Dostawa” przestają być spełnione Sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wysyłki pierwotnego zamówienia z należności wobec Klienta w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.10 W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania Produktu.

6.11. Zwrot Produktu do Sklepu jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.

6.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.13. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie Produkt który nie jest zniszczony i jest kompletny.

6.14. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Produktu zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze. 

7.2. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

7.3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona. 

7.4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.5. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy. Zwracany Produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

7.7. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

7.8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem.

7.9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Produktu.

7.10. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Rozdział 8. Newsletter

8.1. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.

8.2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

8.3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail. 

8.4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojtekchocholowicz@gmail.com lub też pisemnie na adres: Argan House Wojciech Chochołowicz, Kinga Olejarczyk-Malicka s.c., ul. Frycza Modrzewskiego 8/8, 31-216 Kraków.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

9.1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

9.2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

9.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

9.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

9.7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

9.8. Informacje dotyczące prowadzonych szkoleń zawarte są w odrębnym dokumencie: „Regulamin szkoleń”

 

Załączniki do pobrania:

1/ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

2/ Zgłoszenie reklamacyjne

 

 

Argan Concept store

Sklep firmowy:

Kraków - CH Serenada

al. T. Bora-Komorowskiego 41